facebook_page_plugin

 

REILU FIILIS HARRASTUSTUEN HAKEMINEN:


Tapahtuman tuotto on kaikien raisiolaisten lapsiperheiden haettavissa
lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseksi! Lisätietoa harrastustuen hakemisesta:
Susanna Heinonen / Hope Turku
Puhelin: 044 788 0815
Sähköposti: turku@hopeyhdistys.fi
Nettisivut: https://hopeyhdistys.fi/paikallistoimisto/hope-ry-turku/Hope ryn yleisohjeistus tuen hakemiselle:

- Perhe on vähävarainen tai perheessä poikkeuksellinen tilanne (esim. vanhemmat ovat työssä, mutta sairauden vuoksi tulot välillisesti pudonneet tai muu tilanne, mikä on heikentänyt väliaikaisesti perheen taloutta)

- Tällä hetkellä ei pystytä maksamaan harrastuskuluja ja lapsen harrastus on sen vuoksi vaarassa katketa

- Lapsella ei ole harrastusta ja haluaisi sen aloittaa

 - Tukea voidaan myöntää myös mm. turnauksiin ja erilaisiin tapahtumiin tai kesällä / talvella pidettäviin harrastukseen liittyviin leireihin

- Lapsella ei voi olla toista maksavaa harrastusta, vaikka sen maksaisi joku muu kuin perheenjäsen

- Rästimaksuja ei makseta. Joissain tilanteissa voidaan katsoa 2 kk taaksepäin (esim jos Hope kesätauolla ja lasku tulee sinä aikana)

- Tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tukea voi hakea maksimissaan kahtena vuonna (poikkeustapauksissa kolmena vuonna).

Sosiaalitoimen tai muun tahon myöntämä tuki ei vaikuta hakemiseen Hopesta.

- Tuki maksetaan aina järjestävän tahon tilille laskua vastaan. Ei koskaan hakijalle, vaikka olisi itse maksanut sen ensin.

- Tuki on maksimissaan 400€ / vuosi yhdelle lapselle (Jos kuitenkin maksu on syksyltä ja keväältä esim 200€, myönnetään vain tuo summa). Kahden lapsen perhe voi saada tukea 600€ / vuosi. Summa nousee aina riippuen lapsimäärästä, mutta progresiivisesti maksettavan summan kokonaismäärä laskee.

- Tukea myönnetään esikoululaisesta aina alle 18-vuotiaisiin.

Perheen pitää ottaa sähköisesti yhteyttä ja kertoa tarpeestaan (turku@hopeyhdistys.fi). Sen jälkeen varataan aika ja he tulevat käymään Hopessa, jossa ohjeistetaan tuen hakemiseen ja tarkistetaan viimeisen kuukauden tulotiedot. Pyritään aina ottamaan pikaisesti vastaan harrastustuen hakijat. Tilitoimistolla kuitenkin mahdollisuus maksaa lasku kahden viikon kuluessa, joten maksu voi myöhästyä eräpäivästä.