facebook_page_plugin

Ikääntyneiden fysioterapia ja kotikäynnit

Ikääntymisen myötä kehossa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat liikunta- ja toimintakykyyn. Nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja kykyyn elää omassa koti- ja lähiympäristössään. Lisäksi liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen usein vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. Myös muistisairaudet tuovat monia haasteita ikääntyneen elämään. Alkava muistisairaus lisää yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta ja myös vaikeasti dementoituneet hyötyvät merkittävästi kuntoutuksesta.

Fysioterapian avulla voidaan hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, kehittää lihasvoimaa ja liikkuvuutta, ylläpitää tapapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja  sekä lievittää mahdollista kipua. Ikääntyneiden fysioterapiassa tavoitteena on edistää ja tukea ikääntyneen liikunta- ja toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua.

Fysioterapian sisältö suunnittellaan yhdessä asiakkaan sekä hänen läheisten ja hoitajien kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan ikääntyneen terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne. Käytetyt fysioterapiamenetelmät perustuvat hyvään fysioterapiakäytäntöön, fysioterapiasuosituksiin ja tutkittuun tietoon.

Suoritamme myös kotikäyntejä ikääntyneen kotona tai palvelutalossa Raision alueella. Fysioterapeutti tuo mukanaan tarvittavat harjoitus- ja hoitovälineet. Kuntoutuksessa voidaan keskittyä liikunta- ja toimintakykyä kohentavien harjoitteiden lisäksi esimerkiksi ikääntyneen koti- ja lähiympäristössä kokemiin haasteisiin. Fysioterapiakäynnit voivat sisältää harjoitteiden lisäksi myös manuaalista käsittelyä lihasten rentouttamiseksi.

Palvelutalossa tapahtuvassa kuntoutuksessa teemme yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa: mm. apuvälinetarpeen kartoitus, toimintakyvyn ja sen vaihtelun seuranta sekä hoitajien kokemat haasteet esim. siirtymisissä tai ikääntyneen ohjaamisessa. Teemme yhteistyötä myös omaisten kanssa, mikäli he sitä toivovat.

raision fysio 0027

raision fysio 0028